Op maandagavond 2 november kunnen mensen in de kerk van Schagerbrug weer een kaarsje branden voor iemand die is overleden, tijdens een corona-proof-editie van Allerzielen.

2 november is Allerzielen en is van oudsher een dag om de overledenen te gedenken. Van oorsprong is het een katholiek feest maar tegenwoordig leeft het breed in de samenleving. Ook veel crematoria organiseren activiteiten op deze dag. Dit jaar is de avond extra bijzonder vanwege de dodelijke corona-pandemie.

De kerk in Schagerbrug is van 20.00 tot 21.00 uur open en mensen kunnen de kerk in- en uitlopen om een kaarsje aan te steken of om in alle rust in gedachten in de kerkbanken plaats te nemen. Er is geen programma dus iedereen kan zelf bepalen hoe lang hij of zij blijft.

De kerk zal verduisterd zijn zodat het licht van de kaarsjes goed te zien is: elk kaarsje staat symbool voor iemand die is overleden. Verstillende muziek klinkt op de achtergrond.

Tijdens de avond worden de corona-voorschriften in acht genomen. Er wordt afstand gehouden, er is een vaste looproute en het gebruik van mondkapjes wordt aangemoedigd.

Het kaarsje branden in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 38a) is een initiatief van Zinvol Zijpe dat vernieuwende activiteiten rondom ontmoeting en verdieping organiseert.